DRUGA PARA POSTAW

Drugą parę postaw stanowią:Postawa racjonalizmu, oraz (4.) postawa emo­cjonalizmu, gdy architekt nie ma ambicji nowatorskich i proponuje rozwiązania bardziej kompromisowe wobec zastanej tradycji. Kryterium wyróżniającym jest tu stosunek do zjawisk rewolucji przemysłowej i stosowanie lub odrzu­canie zasady ogólnej racjonalności.Są to postawy sąsiadujące ze sobą, obie dalekie od poszu­kiwań i nowatorstwa, posługujące się chętnie zastanymi formami i rozwiązaniami, typowe postawy synkretyczne. Jeśli wziąć pod uwagę ilość obiektów architektonicznych powstałych w kręgu tych postaw, to stanowią one główne nurty architektury okresu 1750-1950. Jest to architektura przystosowania, a kryterium rozróżniające stanowi kierunek tego przystosowania. Racjonalizm percepcyjny jest wyra­zem przystosowania się do zjawisk rewolucji przemysło­wej, a przede wszystkim do racjonalnego myślenia (zasada ogólnej racjonalności), racjonalnego traktowania spraw funkcji, konstrukcji i materiału. Forma jest tu konwencją, a nie skutkiem poszukiwań. W postawie emocjonalizmu percepcyjnego jest to przystosowanie do zjawisk okre­ślonych ideowo przez historyzm, pomijanie bądź odrzu­canie zasady racjonalności ogólnej, mniejsze starania o właściwe rozwiązanie funkcji, nieprzykładanie wagi do ma­teriału; dominuje dbałość o formę wyrażającą jako język architektury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)