DWOISTOŚĆ PSYCHIKI LUDZKIEJ

Hume „był pierwszym nowo­żytnym filozofem, który rozważając istotę człowieka do­strzegł tę wewnętrzną sprzeczność, ukazał jej charakter i rozmiary […] Gdy w naszej epoce Bergson dokonał głoś- nego rozróżnienia, które zyskało wielu naśladowców — mię­dzy społeczeństwem zamkniętym i społeczeństwem otwar­tym — właściwie powtórzył tylko w nowym języku humowskie rozróżnienie między porządkiem sztucznym i natu­ralnym.”Rozpoznanie dwoistości psychiki ludzkiej znalazło odbicie także w myśli estetycznej XVIII wieku. Chociaż we Francji panowała jeszcze doktryna reguł i naśladownictwa (Batteux opiera swą klasyfikację sztuk na zasadzie mimesis), to w angielskiej refleksji o sztuce wyobraźnia i emocje były już obecne u Shaftesbury’ego i Addisona. Addison odróżnia „rozkosze wyobraźni” od „rozkoszy umysłu”. Wyobraźnia może być poruszona zarówno przedmiotami widzialnymi, jak i pewnymi ideami i wizjami urojonymi. Jeśli bodźcem są przedmioty zewnętrzne, rozkosze wyobraźni „pochodzą wszystkie od widoku rzeczy wielkich, niezwyczajnych lub pięknych”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)