JĄDRO ARCHITEKTURY

Przez cały omawiany okres blok pozostaje jądrem archi­tektury. Ilustracja z Handbook of Architecture J. Fergussona z 1859 roku doskonale ukazuje sposób myślenia architek­tów XIX wieku, nakładających na blok różne szaty archi­tektoniczne . Można, sądzę, postawić hipotezę, że blok pozostał, ponie­waż doskonale urzeczywistniał ideały społeczeństwa kapita­listycznego. Zamknięte w sobie klasy zastąpiły płynny system społeczeństwa stanowego z XVIII wieku. Świadomość kapi­talisty skupiała się na zachowaniu i pomnożeniu własności, przedłużeniu status quo. Tej postawie manifestowania trwa­łości, siły i powagi autorytetu pieniądza doskonale odpowia­dała architektura blokowa, symbolizująca nieprzemijające trwanie, równowagę, jednoznaczność i spokój, wielkość i siłę. Dlatego celem większości architektów z XIX wieku było tylko ożywienie, ale nie poruszenie bloku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)