LICZNE DOWODY

Również w Amsterdamie w 1708 roku ukazuje się książka B. Overbeke’a Reliąuiae antiąuae urbis Romae, rok później wydana została jej wersja francus­ka, w 1739 roku ukazało się wydanie angielskie. W 1737 roku w Wenecji G. Poleni wydaje w pięciu tomach Utriusąue Thesauri antiąuitatum Romanarum Graecarumque… Renesans przeżywa opis Grecji Pauzaniasza, przypomniany w Paryżu w 1731 roku, do końca wieku wydawany w kilku językach jedenaście razy. Nie są to bynajmniej zainteresowania po­wierzchowne i ogólne.W pierwszej połowie XVIII wieku ukazują się także opracowania wybranych tematów architektury antycznej: akweduktów, rzymskich traktów komunikacyjnych, amfi­teatrów, architektury portów i inne.Jednocześnie coraz liczniejsze są dowody zainteresowa­nia architekturą gotycką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)