MIĘDZY ZJAWISKAMI

Umberto Eco stwierdza: „Architektura działa w społe­czeństwie towarowym. Podlega ona uwarunkowaniom ryn­kowym bardziej niż inne rodzaje działalności artystycznej — w tym samym natomiast stopniu co wytwory kultury maso­wej.” Między zjawiskiem kształtowania się kultury maso­wej a. kształtowaniem się teorii i praktyki architektury współczesnej jest wiele zbieżnych punktów, których bardziej szczegółowa analiza byłaby niewątpliwie owocna. Zjawiska te występują w tym samym czasie, są wywołane tymi samymi procesami industrializacji i urbanizacji, są wynikiem demo­kratyzacji, zniszczenia tradycyjnych form wspólnot, rozer­wania bezpośrednich więzi twórca—odbiorca i tworzenia dla coraz bardziej anonimowych mas, dążenia do unifikacji i standaryzacji form oraz ich powielania (dotąd unifikacja wynikała z wymogów normy stylowej, obecnie z potrzeby masowości i szybkości wytwarzania), produkowania dla odbiorcy, mającego psychikę ukształtowaną przez zmecha­nizowany i zatomizowany proces pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)