MOŻLIWE POSTAWY

Możliwe są tu następujące postawy:Postawa żarliwego entuzjasty postępu technicznego, wykorzystującego chętnie i świadomie osiągnięcia rewolucji przemysłowej i wspomagającego ją swoimi dziełami. Mię­dzy twórczością takiego architekta a postępem technicznym zachodzi stale stosunek sprzężenia zwrotnego. Architekt taki bądź podejmuje pionierskie rozwiązania nowych zadań funkcjonalnych, bądź proponuje nowe, racjonalniejsze roz­wiązania znanych już problemów. W dążeniu tym kieruje się wiarą w postęp cywilizacyjny jako absolutną niezmien­ność. Jest skierowany w przyszłość, przeszłość jest dla niego pozbawiona znaczenia. Każde dzieło jest realizacją zasady ogólnej racjonalności, która jest zasadą myślenia i działa­nia wykształconą przez naukę eksperymentalną, a następnie utrwaloną przez rewolucję przemysłową. Każde dzieło jest tu ważnym krokiem na drodze postępu technicznego, opa­nowania i przekształcenia natury. Proponuję tę postawę nazwać skrajnym racjonaliz­mem (o cechach awangardowych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)