NOWA POSTAWA

Równie nową postawę, przeciwstawną intelektualizmowi sztuki i rozumowym, obiek­tywnym metodom jej oceny, widzimy w tym samym czasie w Anglii w pracach Shaftesbury’ego, wydawanych w latach 1708-1710. Na szczególną uwagę zasługuje kluczowa w sy­stemie jego estetyki teoria „formy wewnętrznej” (inward Form). Shaftesbury widzi istotę piękna w formującej sile ducha (forming Power) i w działającym kształcie (forming Form), które cechują artystów i określają istotę twórczości. Same dzieła sztuki — obrazy, architektura — to formy martwe (dead Forms), zewnętrzne, które ożywić może dopie­ro duch twórcy. Ich piękno i tajemnica oddziaływania na odbiorcę zależy od tego, czy i na ile „forma wewnętrzna” została w nich zobiektywizowana w procesie tworzenia. Dla Shaftesbury’ego sztuka nie jest więc odbiciem rzeczywistości ani ucieleśnieniem obiektywnych reguł, ale wyrazem we­wnętrznych przeżyć, namiętności, entuzjazmu duszy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)