OSIEM TYPÓW

Uczucie łączy się z przypisaniem treści psychicznej okre­ślonej wartości (dobro-zło, piękno-brzydota, przyjem- ność-przykrość itp.). W tym znaczeniu jest to sąd, różnią­cy się od sądu rozumowego tym, że jego przedmiotem nie jest ustalenie związku przyczynowego, ale subiektywny akt akceptacji lub odrzucenia. Myśl klasyfikuje treści zgodnie z pojęciami, uczucie według wartości, jakie im przypisuje. Ta funkcja klasyfikowania jest, zdaniem Junga, dowodem racjonalności zarówno myślenia, jak i uczucia.W ten sposób Jung wyróżnił osiem postaw psychicznych, które można by, z pewnymi zastrzeżeniami, zastosować w klasyfikacji obiektów architektury.Specyfika procesu twórczego w dziedzinie architektury sprawia, że rozpatrując na przykład realizacje nurtu emo­cjonalnego, często będziemy spotykali introwertyków typu intelektualnego. Twórcy tacy głęboko przeżywają konflikt między wizjami wyobraźni a nakazami rozsądku. Realizacje są przez nich na ogół odczuwane jako wynik niekorzyst­nego dla dzieła kompromisu między ideą a ograniczonymi możliwościami jej urzeczywistnienia (na przykład przypadek  Opery w Sydney).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)