PIERWSZY OBIEKT

W okresie 1770-1800 w Anglii wykształca się typ bu­dowli fabrycznej, aktualny właściwie do XX wieku, o któ­rego wartościach estetycznych i znaczeniowych już wspo­minaliśmy.Jeśli „obiektem pierwszym” serii fabryk angielskich jest omawiana wcześniej tkalnia jedwabiu braci Lombe, wznie­siona w Derby w latach 1718-1722 przez G. Sorocolda, to musimy przyznać, że cechy awangardowego, racjonali­stycznego myślenia wykazuje również przędzalnia lnu w Ditherington, na przedmieściu Shrewsbury, wzniesiona przez przedsiębiorcę i wynalazcę amatora Ch. Bage’a w latach 1796-1797. Budynek ten istnieje do dziś, wyko­rzystywany jako magazyn paszy. Zadaniem, jakie stanęło przed Bage’em, było zbudowanie tkalni odpornej na ogień. Częste pożary fabryk włókienniczych (w 1791 roku spło­nęły słynne Albion Mills w Londynie) spowodowały ogrom­ną zwyżkę stawek ubezpieczeniowych i zmusiły do szukania nowych rozwiązań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)