PODSTAWOWE SKŁADNIKI

Te trzy podstawowe składniki, mimo swej stałości i powta­rzalności, podlegają zmianom układu i powiązań struktural­nych. Filozof widzi w tym podstawę rozmaitości wytworów kulturowych, wielości dziedzin kultury. Było to odkrycie podstaw świata historycznego w ludzkiej strukturze psychi­cznej. Interpretacja wytworów kultury nie może być, zda­niem Diltheya, ani logicznym wywodem, ani przyczynowo- -skutkowym ciągiem rozumowania. Polega ona na odtwa­rzaniu struktury psychicznej, z której zrodziło się dane dzieło, w jej powiązaniach z całością kultury i uniwersal­nymi właściwościami ludzkiego istnienia. Sztuka to nie zbiór rzeczy, ale ekspresja przeżyć, w których zawierają się symbole typowych ludzkich postaw i dążeń. Strukturę życia psychicznego badał również Jung. Opracował on katalog charakterystycznych, typowych postaw ludzkich. Postawę, według niego, określa sposób reagowania na doznania zewnętrzne lub wewnętrzne i związane z tym sposobem reagowania postępowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)