PRÓBA PODSUMOWANIA

Sądzę, że oba opozycyjne nurty architektury: racjona­lizm i emocjonalizm, można zróżnicować na wielu płaszczyz­nach procesu powstawania i znaczeń architektury. Poniższe uogólnienie, jak każde tego typu, będzie pewnym uproszcze­niem, ale może być przydatne jako hipoteza robocza w dal­szych badaniach zagadnienia.Dlatego za niezbędne uważam wykorzystanie w badaniach architektury pewnych narzędzi psychologii. Ale interpretacja nie byłaby pełna, gdybyśmy me uwzględnili faktu, że wyobraźnia twórcy funkcjonuje w całym splocie odniesień społecznych. Potrzebne jest więc wyjaśnianie obiektu w dwóch kontekstach — indywidual­nym twórcy i społecznym danego czasu i miejsca. J. Duvignaud podkreśla, że z punktu widzenia socjologii dają się wyróżnić dwie zasadnicze postawy estetyczne: pierwsza, to postawa „mniej lub bardziej trwałej zgodności, jaka ustai a się między przestrzenią społeczną a doświadcze­niem estetycznym”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)