PROJEKT MIASTA PRZEMYSŁOWEGO

Sądzę, że dopiero Tony Garnier swym projektem miasta przemysłowego (1901-1904) zrobi dalszy krok na drodze poszukiwania równowagi w przekształcaniu przez człowie­ka powierzchni Ziemi. Jest jednak symptomatyczne, że ani projekt Ledoux, ani projekt Garniera nie zostały zrealizo­wane — były zbyt obce towarowemu myśleniu o architek­turze.Istnieją w XVIII wieku również zjawiska, które trudno byłoby oceniać pozytywnie w kategoriach estetyki racjona­lizmu. B. Lisowski pisze w tym przypadku o „formach i bryłach rodzących się z czystej fantazji, negującej względy funkcjonalne i ekonomiczne”. Dotyczy to projektów takich architektów, jak: Boullee, Ledoux, Leąueu we Francji, Soane w Anglii, F. Gilly w Niemczech. Lisowski nazywa ich „purystami romantyzmu”, słusznie odrzucając propozycje E. Kaufmanna, by uznać ich za prekursorów modernizmu XX wieku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)