PROPOZYCJA SYSTEMU KLASYFIKACJI ZJAWISK ARCHITEKTURY

Na podstawie przedstawionych dotąd poglądów i nurtów ideowych epoki oraz rozpoznania mechanizmów psychi­cznych uczestniczących w procesie twórczym proponuję zbu­dować system klasyfikacji głównych nurtów architektury 1750-1950, w którym wyróżnikiem byłaby postawa psycho­społeczna twórcy.Postawę tę rozumiem szeroko: jako postawę wobec za­stanych form i rozwiązań danej funkcji, wobec materiału i konstrukcji, ale przede wszystkim jako postawę wobec naczelnych idei i poglądów epoki, czyli wobec episteme. Najważniejszym składnikiem episteme omawianej epoki jest, według mnie, rewolucja przemysłowa i związane z nią zjawiska ideowe i materialne. Sądzę, że każdy twórca tej epoki, i tioć może nie zawsze świadomie, musiał ustosunko­wać się do tych zjawisk, a rodzaj tego ustosunkowania (akceptacja, odrzucenie, kompromis) świadczy o istocie jego postawy, która przesądza wszystkie inne cechy jego dzia­łalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)