PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA

Trzeba także zauważyć, że typologia Junga dotyczy właś­ciwie mechanizmów procesu twórczego in statu nascendi, natomiast historyk architektury wyciąga najczęściej wnioski z percepcji dzieła gotowego.Wreszcie, włączając psychologię analityczną do określa­nia dzieła architektonicznego, musimy zawsze pamiętać o zastrzeżeniach Junga, że psychologia nie może powiedzieć niczego o samej istocie dzieła. Każde dzieło sztuki należy widzieć w jego kontekście subiektywnym, który w pewnym stopniu wyjaśnia, moim zdaniem, teoria typów Junga, oraz w kontekście obiektywnym, związanym z całym zespołem idei, postaw i poglądów, składających się na episteme epoki. W dziele architektury ten obiektywny kontekst ma szczegól­nie duże znaczenie. Jeśli jednak sądzę, że warto podjąć próbę zastosowania do badania architektury, obok innych, również narzędzi psychologii, to dlatego, że uznaję rację R Arnheima: „Sztuka jest wytworem organizmów i prawdopodobnie dlatego nie jest ani bardziej, ani mniej złożona niż same organizmy […] Wszystko, co dotyczy widzenia, leży w sferze dociekań psychologa, nikt też nigdy nie mówił o procesach tworzenia bądź odbioru sztuki z pominięciem psychologii.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)