RACJONALIZM

Tę postawę twórczą można wyróżnić w tych przypadkach, w których architekt podejmuje próbę rozwiązania problemu funkcjonalnego, na ogół pozbawionego cech reprezentacyj­nych, nie rezygnując przy tym z formy mającej już pewne tradycje. Twórca nie dąży jednak do naśladowania formy zastanej, ale traktuje ją bardzo swobodnie, przystosowując do potrzeb danej funkcji, która rozstrzyga o kierunku jego myślenia. Brak tu raczej nowatorskich zastosowań konstr ukcji i ma­teriału. Jest to więc postawa ograniczonej wynalazczości, od­znaczająca się tym, że nacisk w procesie twórczym kładzie się na właściwe zaspokojenie funkcji, natomiast znacznie mniej­szą wagę przywiązuje się do nowatorstwa’ formy. Architekt w nieznacznym tylko stopniu zaznacza w swym dziele obowiązującą w tym czasie formę stylową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)