RACJONALIZM PERCEPCYJNY

Taką postawę zauważam u twórców, którzy komponują swoje dzieła z elementów już zastanych. Dlaczego percepcyj- ny? Percepecja to postrzeganie otaczającego świata. Według Husserla postrzeganie jest aktem, poprzez który świadomość uobecnia sobie jakiś przedmiot czasowo-przestrzenny. Ale do tego przedmiotu w czasie percepcji „przylepia się” wiedza, jaką o nim mamy, i pamięć naszych uprzednich doświadczeń. Architekt w dążeniu do przystosowania się do otoczenia materialnego, do aktualnych prądów, mód i zjawisk, tworzy nowe całości, dokonując wyboru spośród wielu podniet. Ważną rolę odgrywają w tej postawie procesy myślowe, które decydują o wyborze impulsów zewnętrznych i two­rzeniu pod ich wpływem nowej całości.Według R. Arnheima mechanizmy percepcji umożliwiają następujące operacje: „aktywnego zgłębiania wyboru, wy­chwytywania cech istotnych, uogólniania, abstrahowania, analizy i syntezy, uzupełniania, poprawiania, porównywa­nia, rozwiązywania zadań, kombinacji, oddzielania i włą­czania w kontekst”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)