REJESTROWANE ZMIANY

Uważam również, że te zmiany episteme rejestruje archi­tektura, która w tym właśnie czasie przestaje być tjlko umiejętnością wznoszenia budowli, a zaczyna być umiejęt­nością przekształcania powierzchni ziemi w celu stworzenia ram przestrzennych dla psychicznej i fizycznej egzystencji człowieka. Architektura bowiem stanowi zawsze model sytuacji człowieka w danym środowisku. Jak z tego wynika, dzieło architektury jest dla mnie materialnym oraz ideowym wyrazem postawy psychospołecznej twórcy i obiektywizacją naczelnych idei danego czasu.Bliżej pojęcie progu epistemologicznego wyjaśnia Foucault: „Pochodzenie i charakter tych pęknięć są bardzo różne. Najpierw, akty i progi epistemologiczne opisane przez G. Bachelarda: wstrzymują one nieograniczoną kumu­lację wiedzy, przerywają jej wolne dojrzewanie, by wprowa­dzić ją w nowe czasy; odcinają ją od empirycznego źródła i od początkowych motywacji, oczyszczają z domniemanych powiązań nakazując tym samym analizie historycznej już nie poszukiwanie niemych początków, już nie bezkresne cofanie się ku pierwszym prekursorom, ale ustalenie nowe­go typu racjonalności i jej różnorodnych przejawów. […] nie chodzi już o problem tradycji i pozostałości, lecz o pro­blem rozcięcia i granicy, nie o utrwalające się podłoże, lecz jednak mocniej podkreśla wpływ rewolucji przemysłowej na nową koncepcję formy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)