ROZWIJANIE SERII

Rozwijanie serii osłabia wrażenia — stąd w literaturze koń­ca XVIII i początku XIX wieku napotykamy często ślady emocji wywołanych kontaktem z budynkami fabrycznymi, natomiast brak ich będzie od połowy XIX wieku, kiedy fabryka powiela już tylko dawno ustaloną formę.Przy omawianiu przykładów postawy skrajnego racjona- lizmu powraca wciąż zagadnienie, czy można te pozbawione „sztuki budowle traktować jako twórczość. Wątpliwości te są udziałem również wielu architektów i krytyków piszących o      architekturze. N. Pevsner przytacza wypowiedź architek­ta i teoretyka M. D. Wyatta z 1851 roku, który w związku z Pałacem Kryształowym J. Paxtona zauważył w „Journal of Design”: „Ustalenie, gdzie kończy się budownictwo inży­nieryjne, a gdzie zaczyna architektura, stało się trudne.” Wydaje się, że jako odpowiedź na te wątpliwości można przytoczyć słowa J. W. Goethego z rozprawy Von deutscher Baukunst: „Nie dopuść do tego, aby stanęło między nami błędne zrozumienie, nie pozwól, aby zniewieściała doktryna nowoczesnego handlarza pięknością zbytnio cię wydelika­ciła, tak że nie będziesz potrafił zachwycać się pełnym zna­czenia grubym ciosaniem, bo w końcu twoje osłabione od­czuwanie nie będzie zdolne znieść nic innego, tylko błahą, pozbawioną wymowy gładkość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)