SPECYFIKA ARCHITEKTURY

Podejmując próbę porządkowania zjawisk architektoni­cznych według dwu głównych postaw twórczych, zdaję sobie sprawę, że są to postawy skrajne, a więc dość rzadko spotykane w czystej postaci. Między tymi przeciwstawnymi postawami powstaje jednak pole napięć, w którym mieszczą się wszystkie zjawiska, gdyż w każdym przeważa bądź po­stawa racjonalistyczna, bądź emocjonalna. Jestem bowiem przekonany o słuszności stwierdzenia Gastona Bachelarda, że wszelka rzeczywistość jest dostępna poznaniu jedynie w oscylacji między „intuicją” a „geometrią”. Jeśli stwier­dzimy obecność dzieł, które niemal doskonale będą repre­zentowały jedną z postaw, wówczas takie obiekty będziemy mogli uznać za zjawiska awangardowe. Wynika stąd przy­jęcie koncepcji dwu awangard, które mogą występować obok siebie w tym samym czasie. Jest to prosta konsekwencja dychotomicznego podziału: racjonalizm — emocjonalizm.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)