SZCZEGÓLNE WARUNKI

Szczególne warunki powstawania dzieła architektoniczne­go skłaniają nas zawsze do stosowania założenia, że jednost­ka realizując jakiś cel podejmuje te czynności z możliwych do podjęcia, które — w świetle posiadanej przez tę jednostkę wiedzy —prowadzą najbliższą drogą do najbardziej oczeki­wanego rezultatu, czyli do przyjęcia tezy o racjonalności ogólnej. Pisząc o potrzebie uwzględniania tej zasady w bada­niach historycznych J. Topolski zauważa także konieczność liczenia się z odchyleniami od tego wzorca, wynikającymi z emocji i właściwości psychicznych jednostek. „Trzeba dostrzegać jednak tu dwie różne sytuacje:gdy emocje (lub (i) cechy osobowości) działają w tym samym kierunku, w którym skierowany jest cel czynności przewidywany w założeniu o racjonalności ogólnej;gdy emocje (lub (i) cechy osobowości) działając w kie­runku przeciwnym, deformują akcję […] pchając do zacho­wań irracjonalnych […] W tym przypadku emocja nabiera w wyjaśnianiu znaczenia istotnego jako jeden z elementów struktury motywacyjnej.” 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)