W BADANIACH ARCHITEKTURY

W badaniach architektury najnowszej nawiązuje się na ogół do definicji N. Pevsnera z 1961 roku: „Historycyzm jest tendencją, która do tego stopnia wyraża się wiarą w potęgę historii, że oryginalne działanie zostaje zdławione i zastąpio­ne postępowaniem inspirowanym precedensowym przypad­kiem z jakiejś określonej epoki.”W 1963 roku Pevsner nieco złagodził swe stanowisko określając historyzm jako „postawę, dla której badanie i wy­korzystanie historii jest bardziej istotne niż odkrywanie i roz­wijanie nowych systemów, nowych form własnej epoki”Sądzę jednak, że to nie definicje Pevsnera odegrały głów­ną rolę w utrwaleniu pejoratywnego pojęcia historyzmu, ale przede wszystkim krytyczna ocena dorobku XIX wieku przedstawiona w 1941 roku w sugestywnej pracy S. Giediona Time, Space and Architecture, która dzięki wielu wydaniom zyskała ogromną popularność. To stanowisko wobec XIX wieku zostało w 1942 roku wzmocnione, również bardzo popularną, pracą N. Pevsnera Outline of European Architec­ture.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)