W WYNIKU PROCESÓW ŚWIADOMOŚCI

Architektura powstaje zawsze w wyniku procesow świa­domości. Nawet wizje architektoniczne angażują w znacznej mierze sferę świadomości, choć w tym wypadku nie ma ona głosu decydującego. Architekt, ogólnie rzecz biorąc, tworzy bądź to pod naciskiem imperatywu formy, bądź pod naciskiem imperatywu funkcji. Są to dwie postawy skrajne, okre­ślające zjawiska awangardowe. Imperatyw funkcji narzuca bardzo precyzyjne myślenie o potrzebie stworzenia takiej obudowy architektonicznej i takiego wnętrza, jakie by po­zwoliły w sposób optymalny realizować daną funkcję. No­watorstwo konstrukcyjne i materiałowe w kręgu postawy racjonalnej dotyczy jedynie „dzieł pierwszych”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)