WŁADZE BUDOWLANE

Władze budowalne Wiednia wstrzymały realizację projektu argumentując, że kamienica w swej części mieszkalnej nie ma odpowiedniej dekoracji, okna są bez opasek i gzymsów, a całość narusza porządek architektoni­czny placu. W prasie wiedeńskiej ukazywały się zjadliwe artykuły krytykujące ten „dom bez brwi” i „skrzynię na śmieci”. Fakt, że na publiczne spotkanie z Loosem, który chciał wyjaśnić swoje poglądy na stosunki między człowie­kiem a architekturą, przyszło około 2000 słuchaczy, świad­czy, jak głośna była to sprawa. W końcu Loos wyjechał do Włoch, a powołany przez władze miasta specjalny komitet wprowadził do projektu pewne zmiany. Wydaje się, że wiązanie dzieł awangardy racjonalizmu, na przykład fabryk, z symbolami jest możliwe w ich odbiorze, nie zaś w procesie twórczym. Twórca działa tu bowiem jedynie w obszarze świadomości, która pozwala mu na precyzyjne rozróżnienie, co jest odpowiednie, a co niejakie rozwiązanie jest bardziej wartościowe dla danej funkcji, jakie mniej. Jest tu tylko miejsce na namysł, pro czy contra, nie ma miejsca na działania instynktowne, na fantazję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)