WRAŻENIE ODBIORCY

Również funkcja fabryki, miej­sca pracy setek ludzi, źródła dóbr materialnych, szczególnie we wczesnym okresie kapitalizmu przemysłowego, rozwija­jącego specyficzny kult pracy — niesie w sobie możliwość znaczeń symbolicznych. Tak więc funkcje psychiczne odbior­ców dzieła będącego wyrazem postawy skrajnego racjonaliz­mu nie muszą być (i rzadko są) wynikiem podobnej postawy. Zaangażowane są bowiem zawsze w odbiorze funkcje emo- cyjne. Dla architekta proces twórczy jest właściwie tożsamy z procesem poznawczym, którego zakończeniem jest dzieło. Natomiast odbiorca oglądając dzieło styka się z nową, nie znaną dla niego rzeczywistością.Wrażenia odbiorcy są tym silniejsze, im dzieło jest bliżej początku swojej serii. Skandal, jaki w Wiedniu wywołała kamienica A. Loosa w 1910 roku, był tak głośny, ponieważ dotychczasowy obyczaj i przepisy budowlane stały na straży bogato ornamentowanych fasad, okien oprawionych w pro­file i gzymsy, kolumnowych portyków. Kilkanaście lat póź­niej nie byłoby powodów do wydarzenia na Michaelerplatz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)