WSZYSCY AUTORZY

Wszyscy autorzy piszący o postawach skłonni są do akcentowania roli emocji. Emocjonalne składniki psychiki łączą się bowiem ściśle ze światem wartości, co nie znaczy, że go wyczerpują. Postawa jest elementarną, zasadniczą kategorią orientacji człowieka w świecie, wynikającą z jego podstawowych zainteresowań i uznawanej przez niego skali wartości, poprzedzającą wszystkie przejawy aktywności jed­nostki. W przypadku twórczości postawa zajmowana aktual­nie przez artystę stanowi źródło formy i tworzy system jej uwarunkowań. J. Żórawski we wstępie do pracy O budo­wie formy architektonicznej stwierdził: „Forma architekto­niczna powstała na skutek działania człowieka i tym samym musi być zależna od jego budowy psychofizycznej i od historii społeczności.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)