WYRAZ WARTOŚCI ARCHITEKTURY

W tkalniach angiel­skich z drugiej połowy XVIII wieku znajdują wyraz już te wartości, które będą cechować architekturę przemysłową XX wieku — dążenie do funkcjonalnie elastycznej prze­strzeni wnętrza, rastrowy charakter ścian zewnętrznych, zastępowanie muru powierzchniami przeszklonymi.Sądzę więc, że jeśli naszych ocen estetycznych nie bę­dziemy łączyli wyłącznie z kategoriami estetyki akade­mickiej opartej na ideale sztuki antycznej, a spojrzymy na architekturę tych wczesnych fabryk zgodnie z zasadami ukształtowanej w XVIII wieku estetyki racjonalizmu, wów­czas nie powstanie dylemat: architektura to czy budowni­ctwo?J.-F. Blondel, R. Morris, M.-A. Laugier, C. Lodoli — wszyscy oni kładą nacisk w architekturze na rzeczowość i celowość rozwiązań, ekonomiczność i racjonalizm w pro­jektowaniu i użyciu materiału, natomiast dekoracje, anty­czne porządki, ornamenty uznają za sprawy drugorzędne, jeśli wręcz nie za zbędne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)