WYRÓŻNIONE CECHY

Odpowiada to wyróżnionym przeze mnie cechom postaw nurtu racjonalistycznego, postaw zgodności z episteme okre­śloną przez rewolucję przemysłową. Twórca dąży do wyra­żenia tej „absolutnej wspólnoty” człowieka z maszyną i z jej konsekwencjami. Jedynie w kręgu nurtu racjonalistycznego pojawiają się postawy i obiekty, które nie są „sztuką”, gdyż nią być nie muszą. Fabryka musi być solidnie zbudowana dobrze funkcjonować. Jej twórca jest przekonany, że dla dialogu z odbiorcą nie są potrzebne znaki artystyczne, gdyż sama fabryka dostatecznie symbolizuje życie zbiorowości w jego zmiennej dynamice. Jest także druga postawa. „Gdy owo braterstwo staje się niemożliwe do zrealizowania, wówczas przybiera postać płodnej postawy twórczej, najczęściej postać tęsknoty za utraconą wspólnotą, zakazanego marzenia nieustannie odży­wającego w formie nie dającego się przezwyciężyć pragnienia uczuciowej wspólnoty.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)