Z NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA

Gdy zaś pisze: „Z naukowego punktu widzenia można używać określenia architektura jedynie w stosunku do tych obiek­tów i przejawów, które legitymują się możliwie powszech­nym uznaniem wartości artystycznych” — to opiera się na tradycyjnej poheglowskiej estetyce. Wynika ona z renesan­sowej, a właściwie jeszcze antycznej koncepcji traktowania architektury jak innych umiejętności.Trudno, moim zdaniem, stosować jako wyróżnik „po­wszechne uznanie wartości artystycznych”, skoro o uznaniu tym ma decydować świadomość społeczna, a więc zjawisko historycznie zmienne, należące do intersubiektywnej dzie­dziny doświadczenia społecznego. Brak jest zresztą możli­wości empirycznego stwierdzenia w danym przedmiocie cech, których istnienie świadczyłoby o przynależności do sfery sztuki, ich brak zaś z tej sfery wykluczał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)