ZJAWISKO EKLEKTYZMU

Gcly architekci posiedli świadomość historii architektury znajomość form architektury kultur pozaeuropejskich, zaczęła ich dręczyć niepewność, nie wiedzieli, jakie elementy tektoniczne i dekoracyjne należy wybrać z tej wielkiej mno­gości rozwiązań. Poczuli się więc jakby zobowiązani, by do podejmowanych podstawowych decyzji dołączać uzasadnie­nia i oceny moralne, jak gdyby nie byli w pełni przekonani, że „piękno jest symbolem tego, co etycznie dobre” (I. Kant). Jest to zjawisko upodabniające sytuację około 1750 roku do tworczości awangardy XX wieku, której przedstawiciele bar- ezęsto zwracali uwagę na etyczne podstawy projekto­wania.- Pozyskanie znacznie bogatszego repertuaru form przez architekta pierwszej połowy XVIII wieku oraz uwol­nienie go, dzięki wielonurtowości ówczesnej sztuki, od przy­wiązania do określonych reguł tworzenia, to przyczyny zjawiska eklektyzmu — świadomego wyboru i łączenia form o    rożnej proweniencji historycznej i geograficznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)