ZNALEZIENIE FORMY

Moim dążeniem jest znalezienie takiej formuły, która pozwalałaby na skonstruowanie okresu o długim trwaniu1- z wyraźnie określonymi granicami, oraz znalezienie możli­wości ujęcia całości zjawisk architektury tego okresu jako zbioru sprzężonych elementów. Wzorzec stylu stosowany do omawianego okresu jak dotąd obejmował zawsze jedynie część zjawisk, wątpliwe też, czy były to zjawiska naprawdę reprezentatywne dla danego czasu.Oceniając przydatność pojęcia stylu nie możemy zapomi­nać — jak zauważa Schmoll gen. Eisenwerth — że zostało ono stworzone w okresie romantyzmu, którego postawa charakteryzowała się m.in. przekonaniem o niedoskonałości swoich czasów i poszukiwaniem tej doskonałości w prze­szłości. Przyjmując kategorię stylu za podstawowe narzę­dzie badawcze, przyjmujemy także do wiadomości nega­tywną ocenę wieku XIX. Patrzymy na XIX wiek przez zniekształcające okulary wykonane w XIX wieku i pozo­stawione nam w spadku. Choć jest to, moim zdaniem, problem bardziej skomplikowany , to badacz niemiecki ma rację, gdy twierdzi, że jedność sty­lowa dawnych epok jest przykładem romantycznego wishfull thinking, które utrzymuje się jednak do dziś, jako coś obiektywnie istniejącego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)