ZROBIONY KROK

Ten krok został zrobiony pod koniec I wojny świa­towej, a za dokładny punkt można przyjąć rok 1919, gdy Gropius otworzył swą szkołę w Weimarze. Od tego mo­mentu dopiero można mówić o nowoczesnym ruchu we właściwym znaczeniu tego słowa.”Benevolo widzi więc lata 1760-1862 jako okres (I) ode­rwanych zjawisk prowadzących ku współczesności. Lata 1862—1919 to okres (II) ukształtowania programu jako sumy wcześniejszych doświadczeń, wreszcie okres (III) — od 1919 roku — pełnej zgodności programu i działania, znaj­dujących drogę do praktyki społecznej.Zgadzam się z Benevolo co do określenia momentu wyj­ściowego, sądzę jednak, że na jego periodyzacji zaważyła tendencja do swoistej projekcji wstecznej koncepcji i prak­tyki funkcjonalizmu lat dwudziestych naszego stulecia. Benevolo, i nie tylko on, interesuje się tylko tymi faktami z okresu 1760-1919, które można uznać za tradycję funk­cjonalizmu. Pociąga to za sobą charakterystyczne ogra­niczenie pola widzenia, a następnie specyficzną skalę war­tościowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)